×

WERKING

Voor we u iets verder de werking van een pelletkachel kort uitleggen mogen wij vragen om volgende punten eerst te bekijken.

Hoe werkt een pelletkachel eigenlijk ?

Allereerst merken we op dat een pelletkachel een gesloten verbrandingssysteem is, dat afgescheiden is van de te verwarmen ruimte. Bij een correcte installatie van een pelletkachel is CO-vergiftiging uitgesloten!

Pelletkachel

  1. Voorraad tank
  2. Vijzel / transportschroef
  3. Invoerbuis
  4. Brandhaard
  5. Lucht invoerkanaal
  6. Warme lucht uitvoerkanaal
  7. Ventilator
  8. Bedieningspaneel
  9. Toevoer koude lucht
  10. Rookuitgang

Bovenaan is er een voorraadtank ( reservoir ) van 18 - 28 kg die men opvult met pellets of 'houtkorrels'.

De transportschroef of vijzel zorgt dat de houtpellets gedoseerd worden vanuit het voorraadvat naar het branderkorfje worden getransporteerd.

Het branderkorfje uit RVS of uit gietijzer waarin luchtgaatjes gemaakt zijn voor een optimale verbranding.

De rookgasventilator zorgt voor een constante verwijdering van de rookgassen. De onderdruk die hierdoor ontstaat zorgt voor een verse luchtstroom vanaf de luchtinlaatbuis door de branderkorf en de verbrandingsruimte. Door de gerichte en gedoseerde luchttoevoer die ontstaat door de onderdruk van de rookgasventilator vindt er in het branderkorfje en daar rond een primaire en een secundaire verbranding plaats (vergassing en naverbranding = perfecte verbranding).

De verse lucht die voor de optimale verbranding zorgt wordt via de luchtinlaatbuis in de kachel aangezogen vanuit een goed verluchte ruimte van buiten.

De verbrandingskamer heeft een frontale deur met ruit in hittebestendig keramisch glas. Het hele systeem veronderstelt een goede afdichting van alle plaatsen (deur, glas, aslade, enz.) omdat de lucht in principe enkel via de daarvoor voorziene luchtinlaat mag komen voor een optimale werking en rendement.

De warmtewisselaar in metaal: de hete verbrandingsgassen worden door dit element getrokken door de rookgasventilator waardoor het ingebouwde netwerk van luchtkanalen zeer warm wordt. Een luchtventilator brengt de nog onverwarmde lucht uit de te verwarmen woonkamer via een kanaal naar de hete warmtewisselaar. Deze lucht warmt snel op terwijl de warmtewisselaar afkoelt, maar aangezien de productie van verbrandingswarmte continu doorgaat blijft de luchtventilator warme lucht via de warmtewisselaar de ruimte inblazen.

Een elektrische gloeiweerstand zorgt voor een automatische ontsteking.

De elektronische besturing is vooral bedoeld om een perfecte verhouding tussen de pellettoevoer en de luchttoevoer te regelen voor elke calorische vermogenswaarde (standen 1 tot 5). Tevens o.a. ook om de gloeiweerstand in opstartfase te activeren, beveiligingsfuncties en automatische reinigingsfuncties uit te voeren.

Het bedieningspaneel maakt het voor de gebruiker mogelijk een aantal instellingen van de pelletkachel te regelen zoals het gewenste vermogen dat het toestel ontwikkelt.

Een ingebouwde thermostaat zorgt ervoor dat men niet zelf constant het vermogen moet bijstellen. De kachel schakelt zichzelf dan automatisch op een lagere vermogensstand tot de temperatuur weer te laag wordt...

De chronothermostaat zorgt dat de kachel zelfstandig kan in- en uitschakelen op voorgeprogrammeerde tijdstippen.

Een ingebouwde veiligheidsthermostaat en pressotaat zorgt mede voor de beveiliging van de kachel. Bij over temperatuur of wanneer de deur een tijd openstaat zullen deze kachel uitschakelen.

Aansluiting van een pelletkachel

De rookgasuitlaat achteraan de pelletkachel heeft een diameter van 80 mm en wordt het best aangesloten op een normale schouw die best de gepaste doorsnede heeft. Zowel een te grote als een te kleine schouwdoorsnede is te vermijden. In het ene geval kan de schouwtrek te sterk zijn of de rookgassen te fel afkoelen, in het andere geval kan men te maken krijgen met vroegtijdige verstoppingen. In beide gevallen is de verbranding slecht, heeft men een slecht rendement en kan de levensduur van de rookgasventilator en de kachel in het algemeen nadelig beïnvloed worden. We raden dan ook aan om een flexibel in uw schouw te laten monteren door ons. Deze investering betaalt zich later terug door mooiere en betere verbranding van uw pelletkachel.
De luchtinlaatbuis zit achteraan de kachel en heeft een diameter van 40/50 of 60 mm. Er moet steeds een minimale afstand tussen de muur en de kachel gerespecteerd worden. De lucht voor de verbranding (zuurstof) mag ook in de woonkamer genomen worden indien deze een permanente verluchting heeft en er geen dampkappen of andere toestellen die een onderdruk in de ruimte kunnen veroorzaken geïnstalleerd zijn.

Gebruik en onderhoud van een pelletkachel

Het gebruik en onderhoud van een doorsnee pelletkachel is zeer eenvoudig!
Het vullen of bevoorraden van een pelletkachel doet u bovenaan of aan de achterzijde van de pelletkachel. Daar bevindt zich een voorraadruimte voor de (houtkorrels) of pellets waaruit de toevoer naar de brandhaard via een vijzel automatisch gebeurt.

Gemiddeld is die voorraadruimte goed voor 2-5 dagen stoken, afhankelijk van het type pelletkachel en de brandingsduur. Het huis blijft kraaknet en de mineraalrijke as kan in de tuin worden gestrooid als meststof voor gazon of planten. In elke pelletkachel steekt een pak moderne technologie. De normale dagelijkse onderhoud beperkt zich tot stofzuigen en/of het ruitje even poetsen. Bij de meeste kachels is dit slechts nodig om de 2-3 dagen ook afhankelijk van de brandingstijd en aantal graden.

 

LAATSTE NIEUWS

Batibouw 2024

Batibouw actie - Van 15 februari to en met 15 maart 2024 extra kortingen op...

Opnieuw Unifire condities tijdens de bouwbeurs-periode

U geniet van een mooie korting tot 10% op het complete assortiment pelletka...

Toonzaal modellen terrasverwarmers te koop

Core (met gaten) in brons of zilver: Nieuwprijs €1466 excl. btw > toonzaal ...